NHÔM Cơ Lý hóa Nhôm Nhôm foil 8011

  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật

0913270770