INOX Inox tấm Inox bóng gương (Mirror/No8)

Đặc tính của Inox tấm

Góc chuyên môn Xem chi tiết >>

  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật

0913270770