TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÍ 2 - Năm 2022

 

 

* Hồ sơ : CV cá nhân, Đơn xin việc, các chứng chỉ đào tạo....

* Thời gian nhận hồ sơ:  trước 30/06/2022

* Liên hệ phụ trách nhân sự: 

- Mrs Võ Thị Trà : 0904638858

- Email: travt@hdsteel.com.vn /  info@hdsteel.com.vn 

 

* Liên hệ Công ty  Thép H&D


MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC CHỨC DANH

 

* Chuyên viên kinh doanh       *Kế toán bán hàng        

 

* Chuyên viên mua hàng            *Công nhân kho xưởng


 

 


 

 THÔNG TIN VỀ  CÔNG TY TNHH THÉP H&D

 

*GIỚI THIỆU TỔNG QUAN                  * LỊCH SỦ PHÁT TRIỂN             

 

*SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CTY                        *VĂN PHÒNG - KHO XƯỞNG 

 

*SẢN PHẨM KINH DOANH                     *QUAN HỆ CÔNG ĐỒNG               

 

 

 


0913270770