Thông báo tuyển dụng

 

 

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÍ 4 - Năm 2021

 

 

* Hồ sơ : CV cá nhân, Đơn xin việc, các chứng chỉ đào tạo....

* Thời gian nhận hồ sơ:  trước 30/10/2021

* Liên hệ phụ trách nhân sự: 

- Mrs Võ Thị Trà : 0904638858

- Email: travt@hdsteel.com.vn /  info@hdsteel.com.vn 

* Liên hệ Công ty  Thép H&D  

 


 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC CHỨC DANH

 

* Chuyên viên kinh doanh       *Kế toán bán hàng        

 

* Chuyên viên mua hàng            *Công nhân kho xưởng

 

 


 

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TNHH THÉP H&D

 

*GIỚI THIỆU TỔNG QUAN                    * LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN            

     

*SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CTY                         *VĂN PHÒNG - KHO XƯỞNG 

 

*SẢN PHẨM KINH DOANH                  *QUAN HỆ CÔNG ĐỒNG