091 327 0770 - 090 326 2566
info@hdsteel.com.vn

Kiểm soát chất lượng tồn kho

Hàng hóa sau khi nhập kho, được lưu giữ trong hệ thống kho tiêu chuẩn, có các thiết bị chuyên dụng, tuân thủ đầy đủ hệ thống qui trình quản lý kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa của Công ty đã ban hành. Thép H&D không ngừng đầu tư các thiết bị đo lường hiện đại, đầy đủ dụng cụ, công cụ kiểm tra kỹ thuật, kích thước, nhằm không ngừng nâng cao khả năng cung cấp chính xác và đúng yêu cầu kỹ thuật của khách hàng


Bài viết liên quan

Kiểm soát chất lượng sản xuất

Kiểm soát chất lượng sản xuất

Kiểm soát chất lượng sản xuất

Kiểm soát chất lượng tồn kho

Kiểm soát chất lượng tồn kho

Kiểm soát chất lượng tồn kho

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015